רחוב הרכבת 30

, 120 מ"ר שטח בנוי

₪16,000,000


רחוב הרכבת 30 - פארק המסילה
זכויות בנייה עד 688 מ"ר

בית ערבי - 145 מ"ר

גינה גדולה - 300 מ"ר

מגרש 445 מ"ר

נכס פינתי - 3 כיווני אוויר

חנייה